Är din programvara för arbetsplatshantering GDPR-kompatibel?

Som ett resultat av US CLOUD Act kan lagring av data hos de flesta större molnleverantörer strida mot GDPR utan att du ens är medveten om det. Ett sätt att undvika detta är att använda lokala installationer framför molnbaserade tjänster där så är möjligt.

1500X1000 Woman Thinking Behind Desktop

Installera dina Pronestor-produkter på dina servrar eller i molnet

Pronestor Planner, Pronestor Display och Pronestor Visitor kan alla levereras som molntjänster eller installeras direkt på företagets servrar för att passa era behov. Men till följd av de grundläggande skillnaderna mellan de två installationstyperna speglar de två alternativen inte varandra helt och hållet när det gäller funktioner.

Unika funktioner för molnet

  • Med enkel inloggning på ADFS eller Azure kan dina användare logga in med sitt AD-lösenord utan att lösenordet någonsin lagras utanför din AD
  • Du kan komma åt din valda Pronestor-produkt online, vilket innebär att du kan använda den både från kontoret och hemifrån
  • En molnbaserad installation möjliggör en högre integrationsnivå med Exchange än en lokal installation
  • Vårt dataanalysverktyg Pronestor Insights ger dig en översikt över hur din lösning används av medarbetarna
  • Med en molnbaserad installation underhåller vi era servrar och säkerställer hög säkerhet och maximal drifttid.

Unika funktioner för lokala installationer

  • Med enkel inloggning i Windows (SSO) kan användarna logga in med sitt AD-lösenord utan att lösenordet någonsin lagras utanför ditt AD
  • Dina Pronestor-produkter finns i ett slutet nätverk, vilket innebär att de inte är tillgängliga utanför företagets nätverk
  • Ni underhåller era egna servrar på företagsnivå och får därmed full kontroll över data, säkerhet och drifttid
  • En lokalt installerad lösning innebär en mindre omfattande integration med Exchange än en molnbaserad, men innebär likväl att vi kan säkerställa att mötena är desamma i din Planner som i din kalender.

Vad är skillnaden mellan molnbaserade lösningar och lokala lösningar?

Den grundläggande skillnaden mellan molnbaserade lösningar och lokala lösningar ligger i var data lagras. Medan en molnbaserad lösning använder fjärrservrar för att lagra data, innebär en lokal installation att data lagras direkt på företagets egna servrar och datorer.

 

 

US CLOUD Act och GDPR

CLOUD Act (eller Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act) antogs 2018 och är en federal lag som ger amerikanska brottsbekämpande myndigheter befogenhet att begära åtkomst till data som lagras av de flesta större molnleverantörer, även om dessa data lagras utanför USA.

Även om det finns säkerhetsåtgärder i CLOUD Act och GDPR, råder det ingen tvekan om att amerikanska myndigheter har befogenhet att utfärda SCA-order mot molnleverantörer för att få tillgång till data som lagras utanför USA, vilket är anledningen till att myndigheter i vissa länder föreslår att offentliga organisationer bör undvika molnbaserade lösningar när så är möjligt.

Vår molnsäkerhet är bland de bästa i världen

Alla data som lagras i molnversionerna av Pronestors produkter lagras i ett av Amazons datacenter. Avtalet mellan Pronestor och AWS innebär att data inte överförs till eller nås utanför de platser där de lagras. För att uppfylla GDPR lagras våra uppgifter på Irland.

Dessutom har Amazons datacenter marknadens högsta säkerhetsnivå. Läs mer om AWS säkerhet här.

Redo att se vad Pronestor kan göra?