Analyser for kontoret

Få bedre arbeidsflyt med databasert innsikt og tilbakemelding fra brukerne

office space utilization

Atferdsmønstre

Ved å utnytte data fra vår produktpakke gir Pronestor Insights deg et totalbilde over organisasjonens møteaktiviteter og atferdsmønstre. Ved å kombinere data og tilbakemeldinger fra brukerne kan du få spesifikke handlingspunkter som forbedrer kontortilgjengeligheten, noe som er avgjørende for de ansattes arbeidsprosesser.

office space utilization

Få oversikt over atferdsmønstre

Det er viktig for Pronestor at våre løsninger støtter deg i det daglige arbeidet. Kontorlokalene skal alltid gjøre deg i stand til å arbeide. Hvis dette ikke er tilfelle, vil dette være synlig med Pronestor Insights, der du kan se atferdsmønstre basert på institusjonens bruk. Implementering av vår produktpakke er første trinn, men vi oppfordrer deg til kontinuerlig overvåking av kontorlokalenes tilgjengelighet i din organisasjon for å sikre at alt er på plass for å støtte dine ansatte.

office space utilization

Sammenlign møterom

Sammenlign lignende møterom med ulik bruk for å finne ut hvorfor det ene er mer populært enn det andre. Og finn ut hvordan møterommene brukes etter størrelse. På denne måten kan du se om det kan være lurt å dele et stort møterom inn i to mindre rom, eller omvendt.

office space utilization

Data ut ifra to perspektiver

Pronestor Insights gir data ut ifra to perspektiver: for ledelsen, med nøyaktige handlingspunkter som vil sikre at dine eksisterende kontorlokaler brukes optimalt. Fokuset er å forbedre bruken av eksisterende kontorlokaler i stedet for å påføre organisasjonen flere faste kostnader. For brukerne vil dataene også peke på spesifikke beregninger som er nødvendig for å forbedre arbeidsplassene og støtte arbeidsprosessene.

office space utilization

Reduser manglende oppmøte

Pronestor Insights gir deg fakta om tre typer møter: Bekreftede møter, manglende oppmøte og spontane møter. Se om du trenger flere rom eller om du må optimalisere bruken av eksisterende kontorlokaler. Lever data som inspirerer organisasjonen til å redusere manglende oppmøte og skape muligheter for spontane møter. Spor gjentatt manglende oppmøte på samme måte.

office space utilization

Registrer besøksadferd

Hvor mange besøkende har du i lokalene hvert år? Eller bare månedlig? Dataene fra Insights kan være til stor nytte for resepsjonen. Pronestor Insights kan hjelpe resepsjonen med å tilrettelegge for kommende arrangementer, vite når bemanningen skal økes eller om det er behov for ytterligere forhåndsregistrering. Når du kjenner til totalt antall besøkende, er det enklere å avgjøre om lokalene må forbedre sikkerhetstiltakene for å imøtekomme det økte antallet besøkende.

 

 Planner Insights Features 

Se bruken av møterommene

En sentral oversikt over utnyttelse av møtelokaler

De mest brukte møterommene

Få innblikk i tidsrom med stor belastning i bestemte møtelokaler

Topptid for resepsjonen

Få innblikk i når det er størst belastning i resepsjonen

Forbedre møtekulturen

Kvantifiser antall bestillinger som ikke bekreftes og få grunnlag til forbedring av møtekulturen

FAQ

Du kan  se ansattes atferdsmønstre, blant annet se bruk per møterom, hvilke tidspunkter det er flest bookinger, antall avlyste møter, antall besøkende og besøksflyt

Ja, det er mulig å hente data fra vårt API-grensesnitt

Alle som er interessert i å optimalisere bruken av bedriftens møterom og ressurser. Dette skal selvfølgelig være til fordel for medarbeiderne og tiden de bruker på kontoret

Du kan finne ut hvilke møterom som har mindre enn normal bruk, se om du trenger flere møterom med en viss kapasitet, samt analysere de ansattes atferdsmønstre i forhold til god møtekultur og rettidige kanselleringer af bookinger

20 års erfaring med +1100 fornøyde kunder i 38 land

United Nations
Deloitte
KPMG
ISS
Siemens
ABB
Yarra Valley Water
McCann
New South Wales
Coty
Novozymes

Klar til å se hva Pronestor kan gjøre?