Workspace software

Programvara för skrivbordsbokning som gör det möjligt att boka skrivbord och dessutom stödjer aktivitetsbaserat arbete

booking desk

Hot desking

Vi presenterar vårt system för hantering för skrivbordsbokning som gör det möjligt för medarbetarna att boka ett skrivbord för den kommande dagen eller veckan. Planera din vecka/veckor i ett enkelt flöde och välj den tid som passar kalendern och de tillbehör som hjälper dig att utföra dina uppgifter. Få en enkel överblick över kollegorna på kontoret och se vem som sitter var.

1000X1000 Confirmation On The Go

Quick desk booking

Planera din kommande vecka/veckor i ett enkelt flöde med vår programvara för skrivbordsbokning. På så sätt slipper du leta efter lediga skrivbord när du kommer till kontoret. Med funktionen ”Quick book a desk” kan du boka ett skrivbord för den kommande tvåveckorsperioden – och om du inte ska vara inne på kontoret varje dag kan du enkelt hoppa över bokningen för dessa dagar.

Sammanfattningen av kommande bokningar ger en enkel och detaljerad översikt så att du inte missar dina bokningar.

workspace management software

Bokning av skrivbord intill dina kollegor

I takt med att alltfler uppgifter blir aktivitetsbaserade och många projekt utförs över avdelningsgränserna ökar även behovet av att kunna boka ett skrivbord i närheten av berörda kollegor. Med Pronestors programvara för skrivbordsbokning kan du se när dina kollegor är på kontoret – och var de sitter. På så sätt kan du säkerställa att även du är på kontoret när dina kollegor är på plats. Dessutom kan du boka ett skrivbord intill de du behöver samarbeta med.

Även cheferna får en snabb överblick över antalet medarbetare på kontoret under en viss vecka, vilket möjliggör kontaktspårning vid behov och dessutom eliminerar matsvinn, eftersom lunchen kan planeras mer noggrant.

1000X1000 Floor Map

Dynamisk plankarta integrerad i systemet för skrivbordsbokning

Med den nya, dynamiska plankartan blir det enklare än någonsin att få en överblick över vilka personer som är på plats på kontoret. Plankartan är till 100 procent baserad på företagets fysiska planritning, och visar vilka skrivbord som används en viss dag – av vem och på vilken avdelning.

Plankartan ger en perfekt översikt av kontoret och visar alla bokningsbara skrivbord och deras tillgänglighet – grönt för tillgängligt, rött för bokat.

desk booking system

Hot desk och flexibla skrivbord med vårt bokningsprogram

Flexibla skrivbordssittningar hjälper dig att optimera din arbetsplats. Vårt skrivbordsbokningsprogram omfattar tre typer av skrivbordsbokningar för olika behov: fasta skrivbord (ej bokningsbara), flexibla skrivbord (bokningsbara) och hot desks (boka direkt) för alla bokningsbehov på kontoret.

workspace software

Programvara för skrivbordshantering för covid-19-anpassade kontor

nför återöppningen av era kontor har vi sett till att vår programvara för arbetsplatshantering stödjer viktiga områden på ett covid-anpassat kontor. Med Max Seating Capacity kan du begränsa antalet medarbetare som tillåts i lokalerna, och du kan även göra vartannat skrivbord otillgängligt för reservation.

På så sätt kan man hålla lämpligt avstånd samtidigt som man slipper flytta runt skrivborden fysiskt. Kapacitetsbegränsningen kan övervakas i realtid för att säkerställa överensstämmelse med faserna i återöppningsprocessen.

1000X1000 SSO

Single Sign-On (SSO) for O365

Med single sign-on kan alla företagets anställda komma åt arbetsytan utan att behöva skapa ett konto – all information läses in från Azure AD som säkerställer att användare skapas vid första inloggningen.

När SSO är inställt kommer alla som navigerar till arbetsytan automatiskt att loggas in. I vissa fall kan användarna behöva logga in i O365 om de av någon anledning är utloggade. Men om de redan är inloggade i O365 kommer de att ha direktåtkomst till arbetsytan.

1000X1000 Illustration Display Glass Wall

Pronestor Workspace

Pronestor Workspace ger dig en överblick över hur många personer som är på kontoret på vilka dagar så att du kan anpassa arbetsmiljön därefter. Genom att lägga till en maxkapacitet kan du själv styra hur många skrivbord som är bokningsbara vilket ger flexibilitet vid exempelvis nedskärning av skrivbord eller kontorplats som en del av en hybridstrategi.

Öppna ditt kontor igen på ett säkert sätt

I takt med att nedstängningen gradvis lättar över hela världen prioriterar företag av alla slag att garantera en säker återgång till kontoret för alla medarbetare. Men det kan vara svårt att förstå de riktlinjer som regeringarna utfärdar när företag försöker anpassa kontorsutrymmena till den nya världen, där vi kommer att umgås och samarbeta med våra kollegor på andra sätt än tidigare.

Customer Success Stories

20 års erfarenhet av + 1100 nöjda kunder i 38 länder

United Nations
Deloitte
KPMG
ISS
Siemens
ABB
LanguageWire
Yarra Valley Water
McCann
New South Wales
Coty
Novozymes

Feature highlights

Skapa personlig bokning

Boka ditt favoritskrivbord

Uppfyller kraven enligt covid-19

Ange maximal kapacitet för kontoret för att följa egendefinierade riktlinjer

Flera bokningsalternativ

Enkelt att skapa och boka på många platser och möjlighet för hot desking

Boka på uppdrag av kollega

Boka på uppdrag av andra i ditt team

FAQ

Ja, vårt desk booking system har en funktion där du kan definiera och kommunicera skrivbordskapacitet för att säkerställa efterlevnad av uppsatta riktlinjer

Ja, du kan lägga till kriterier i din sökning, så att du endast visas för de kontorsbord som uppfyller dina behov och önskemål

Ja, så länge personen är användare i Workspace

Ja, om din kollega har aktiverat "visa min plats” och om de har checkat in vid ett skrivbord. Funktionen är endast till för lokalisering av skrivbord – inte för delning av live-plats

Redo att se vad Pronestor kan göra?